Skip to content

Bemiddeling in burgerlijke en ondernemingszaken

Voor wie is dit bedoeld?

> Voor ondernemers en burgers voor wie de kost van een procedure voor de rechtbank te hoog is, zich deze niet kunnen veroorloven of een met een zaak zitten waarvan het resultaat te onzeker is.

> Voor hen die gebonden zijn door een zakelijke, een persoonlijke of familiale relatie en die een goede verstandhouding willen blijven behouden ook na de bemiddelingsprocedure.

> Voor hen die openbaarheid rond een bepaald geschil willen vermijden, en dit dank zij de vertrouwelijk karakter van de bemiddeling. Zowel het niet akkoord als het akkoord blijft vertrouwelijk en binnenskamers.

> Ondernemers en burgers met complexe conflicten die gespecialiseerde tussenkomsten vergen en waarbij een rechter nooit over de nodige (technische) kennis kan beschikken om over het geschil met kennis van zaken te oordelen.

> Voor mensen die een geschil willen beslechten met erg vertrouwelijke informatie waarvan zij wensen dat deze niet openbaar gemaakt wordt via de rechtbank of in de handen terecht komt van verschillende partijen. De vertrouwelijkheid is één van de sterke troeven van bemiddeling. Overtuigingsstukken worden niet openbaar gemaakt.

> Voor mensen die zelf mee willen beslissen in het verloop van het conflict.

Maatregelen Coronavirus
Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Daarom werken wij meestal van thuis uit. Wij zijn geopend en goed bereikbaar via telefoon en mail  (T +32 (0)497 05 13 07 of devos@palissander.be).

Filip DEVOS
Advocaat – bemiddelaar

Loveldlaan 44, 9880 Aalter
Tel. +32 (0)497 05 13 07

devos@palissander
BTW BE 0816.832.149

© All Rights Reserved. Palissander.be 2021. Designed by Graphis.be