Skip to content

Familiebemiddeling

FAMILIALE BEMIDDELING CONCENTREERT ZICH
 OP GESCHILLEN IN DE FAMILIALE CONTEXT.

Voorbeelden hiervan zijn:
> bemiddeling voor, tijdens en na de scheiding
> ouderschapsbemiddeling
> conflicten tussen de generaties in een familie
> conflicten in het kader van erfenissen
> conflicten in familiebedrijven

ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING
Als een koppel beslist om uit elkaar te gaan dan is dit vaak een pijnlijk proces beide partijen.
En dit gebeurt net op een moment dat men het moeilijk heeft.
Men stelt vragen over hoe het verder moet. Allerlei emoties steken de kop op en gelijktijdig dient er heel wat geregeld te worden.
Bij echtscheidingsbemiddeling gaat men op zoek naar een oplossing.
De bemiddelaar helpt het koppel om goed met elkaar te praten.
De bemiddelaar zal het koppel informeren en beter met elkaar laten communiceren om hen op die manier, in onderling overleg, hun eigen beslissingen te laten nemen over alle zaken die verband houden met of voortkomen uit een scheiding.
De bemiddelaar begeleidt de betrokkenen opdat het voor hen mogelijk is om alles te regelen. Als bemiddelaar kijkt hij erop toe dat de oplossingen die gevonden worden in het belang van beiden zijn en tegemoet komen aan ieders bezorgdheden en wensen. Het samen kiezen voor een oplossing maakt dat de gemaakte afspraken ook veel beter gerespecteerd worden.
Bemiddeling is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. En men moet dus de wil hebben om er samen uit te komen.OUDERSCHAPSBEMIDDELING

Door de scheiding is er een eind gekomen aan partnerschap, maar het ouderschap blijft evenwel doorlopen. Dit betekent dat ex-partners via hun kinderen levenslang een band blijven hebben met elkaar.
Als mensen geen onderscheid maken tussen hun rol als ex-partner en hun rol als ouder, kan dit heel wat problemen met zich meebrengen. De bemiddelaar helpt partners om deze rollen van elkaar te onderscheiden.

Als de ene partner kwaad is op de (ex)-partner is het niet makkelijk om zich constructief op te stellen als ouder. Dit vergt enorm veel inspanning. Binnen ouderschapsbemiddeling kan er worden stilgestaan bij het  (re)organiseren van het ouderschap en wordt er tijd gemaakt om de gevoelens ten aanzien van de (ex)-partner te ontkoppelen van het ouderschap.

De bemiddelaar kijkt toe op de partners bezorgdheden, noden en wensen, maar ook die van de kinderen. Door middel van ouderschapsbemiddeling worden er afspraken gemaakt omtrent: het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en of de kostenregeling.

Veelal worden beslissingen hierover uitgevochten voor de rechtbank en beslist er een rechter in de plaats van de ouders. Maar als ouder kent men zijn kinderen het best en weet men wat belangrijk is voor hen waardoor het van belang is om de ouders het ouderschap in eigen handen te laten houden en hierover zelf te beslissen.

BEMIDDELING BIJ ERFENISSEN EN NALATENSCHAPPEN

Conflicten bij erfenissen en nalatenschappen zijn emotioneel zeer geladen, zeker wanneer het verlies en het verdriet nog niet is verwerkt. Emotionele momenten geven soms aanleiding tot kwetsende uitspraken waarvan men achteraf spijt heeft.
Een verkeerd woord op de verkeerde plaats of tijdstip kan echter het beginpunt zijn van een oplopende ruzie met jarenlange gevolgen.
Als er tussen de erfgenamen een schijnbaar onoverbrugbaar verschil van mening bestaat over de verdeling van de erfenis, kan bemiddeling door een ervaren bemiddelaar een mogelijkheid zijn. Men blijft immers, ook nadat het geschil in zakelijke zin is opgelost, familie van elkaar.

CONFLICTEN IN FAMILIEBEDRIJVEN

De familiebedrijfsbemiddelaar speelt een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het opstellen van een familiehandvest, dat hij ziet als een instrument om conflicten bij familiebedrijven te voorkomen of op te lossen.
Daar er heikele punten op tafel komen bij het opstellen van een dergelijk handvest, moet de hij tevens  in staat zijn een sfeer te creëren waarbinnen iedere deelnemer zich vrij voelt zijn mening te geven.
De familiebedrijfsbemiddelaar moet in staat zijn familiale belangen te kunnen scheiden van de bedrijfsbelangen.

Maatregelen Coronavirus
Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Daarom werken wij meestal van thuis uit. Wij zijn geopend en goed bereikbaar via telefoon en mail  (T +32 (0)497 05 13 07 of devos@palissander.be).

Filip DEVOS
Advocaat – bemiddelaar

Loveldlaan 44, 9880 Aalter
Tel. +32 (0)497 05 13 07

devos@palissander
BTW BE 0816.832.149

© All Rights Reserved. Palissander.be 2021. Designed by Graphis.be